Struktura projektu v Djangu

Docela dlouho mi trvalo, než jsem vyladil strukturu mých projektů na Djangu. Postupně podle přibývajících požadavků jsem své projekty refraktoroval, až jsem našel určitý pro mě (zatím) ideální stav. Snad by se to někomu mohlo hodit :)

vojtechoram.cz   # hlavní adresář webu
  ├── bin
  ├── include
  ├── lib
  ├── local
  ├── static    # statické soubory Djanga
  └── root     # GIT repozitář
    ├── apps
    │  ├── __init__.py
    │  ├── blog
    │  │  ├── __init__.py
    │  │  ├── templates
    │  │  ├── locale
    │  │  ├── static
    │  │  ├── admin.py
    │  │  ├── models.py
    │  │  ├── urls.py
    │  │  └── views.py
    │  └── news
    │    ├── __init__.py
    │    ├── templates
    │    ├── locale
    │    ├── static
    │    ├── admin.py
    │    ├── models.py
    │    ├── urls.py
    │    └── views.py
    ├── libs
    │  ├── importer
    │  │  ├── __init__.py
    │  │  ├── models.py
    │  │  ├── views.py
    │  │  └── tests.py
    │  └── __init__.py
    ├── confs
    │  ├── production
    │  │  ├── project_nginx.conf
    │  │  └── project_uwsgi.ini
    │  └── test
    │    ├── project_nginx.conf
    │    └── project_uwsgi.ini
    ├── settings
    │  ├── __init__.py
    │  ├── common.py
    │  ├── dev.py
    │  ├── test.py
    │  └── production.py
    ├── requirements
    │  ├── common.txt
    │  ├── dev.txt
    │  ├── test.txt
    │  └── production.txt
    ├── environment.py     # není v GITu
    ├── environment.template  # šablona pro environment.py
    ├── manage.py
    ├── media         # není v GITu
    └── wsgi.py

V kořenový adresáři webu vojtechoram.cz jsou převážně složky, vygenerované nástrojem virtualenv. Složka static obsahuje statické soubory Djanga (generované přes ./manage.py collectstatic). Samotný GIT repozitář s webem obsahuje složka root. jediný soubor environment.py je vyjmutý z GIT repozitáře, neboť obsahuje nastavení aktuálního prostředí (dev, test, production).