RoCAPTCHA

Pod touto trochu krkolomnou zkratkou se skrývá CAPTCHA test, založený na otáčení obrázků do správné polohy (rotační CAPTCHA). Použití najde všude, kde je třeba odlišit legitimního lidského uživatele od počítače (registrace, komentáře, přihlašování).

Základ RoCAPTCHA test vznikl v rámci mé diplomové práce. Nápad použít pro CAPTCHA test otáčení obrázků do správné polohy bohužel není můj - vznikl v roce 2009 v rámci výzkumu Googlu What's Up CAPTCHA. V tomto výzkumu se ovšem počítalo s použitím jakýchkoli obrázků (s filtrací snadno počítačem otočitelných, například obsahující lidi, horizont, oblohu apod.). Není zde ale téměř žádná přidaná hodnota, takže jsem ji ještě zkřížil s CAPTCHA testem Asirra od Microsoftu, kde jde o rozpoznání koček od psů. Přidaná hodnota spočívá v možnosti adoptovat skrze Asirru zvířata z útulků, neboť právě z fotografií zvířat z útulků je tvořena báze dat. To mi navíc řeší další problém, neboť zvířata jsou zpravidla focena z pohledu člověka, tedy v úhlu cca 45°. Tím pádem zde nenajdete horizont, vodní hladinu, oblohu a většinou ani obličeje lidí. A jako bonus má stejnou přidanou hodnotu, jako Asirra (o té podrobněji napíšu až v dalších článcích).